Zrelaksowana mama to szczęśliwe dziecko

radosne dziecko

O tym rzadko się mówi, ale tak naprawdę szczęście maluszka mocno powiązane jest ze szczęściem rodziców, a przede wszystkim mamy. Jeżeli nie potrafimy choć na chwilę wyjść z roli matki, nie znajdziemy chwili dla siebie, dziecko wyczuwa nasze zmęczenie, przejmuje wzorce i uczy się przez obserwację, jak należy traktować siebie. To trudne zachować zdrowy balans będąc rodzicem, ale to naprawdę ważne nie tylko dla nas, ale też dla naszych dzieci.

Kontakt: PPF „HASCO-LEK” S.A. ul. Żmigrodzka 242e, 51-131 Wrocław

Informacja o leku: tel. (+48 22) 742 00 22
informacjaoleku@hasco-lek.pl

Korzystanie z serwisu nie zastępuje diagnozy lekarza czy konsultacji farmaceuty, zaleceń lekarza, czy farmaceuty co do przyjmowania leków, a także treści ulotki i Charakterystyki Produktu Leczniczego. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby opublikowane opracowania były najwyższej jakości i odpowiadały potrzebom czytelników, a również były zgodne z obowiązującymi przepisami i wytycznymi. Nie ponosimy odpowiedzialności za własne decyzje użytkowników, mogące mieć wpływ na ich zdrowie, prowadzoną działalność gospodarczą lub zawodową.