Wniosek o becikowe, 500 plus i inne przydatne formalności po urodzeniu dziecka

formalności po urodzeniu dziecka

500 plus i becikowe to główne benefity przyznawane rodzicom po urodzeniu dziecka. Sprawdź, na jakie jeszcze ulgi na dziecko możesz liczyć. Nie zapomnij też formalnościach związanych ze zgłoszeniem pociechy do ubezpieczenia i rejestracji dziecka w przychodni.

Rejestracja dziecka w przychodni

Dziecko po przyjściu na świat należy zgłosić w przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Możesz sama wybrać konkretną placówkę ‒ w Polsce nie obowiązuje rejonizacja pacjentów. Rejestracja dziecka w przychodni polega na wypełnieniu deklaracji wyboru lekarza i pielęgniarki. Rodzice powinni podać numer PESEL dziecka (jeśli już ma) i okazać otrzymaną w szpitalu po porodzie książeczkę zdrowia dziecka. Pamiętaj, że jeśli do 6 miesiąca życia w dokumentacji medycznej nie uzupełnisz numeru PESEL, dziecko zostanie skreślone z listy pacjentów. Rejestracji dziecka w przychodni trzeba dokonać dość szybko, gdyż już w 6 tygodniu życia trzeba będzie zgłosić się z dzieckiem na pierwsze szczepienie. Warto więc zastanowić się nad wyborem placówki jeszcze przed porodem. Pamiętaj, że wybrany personel medyczny POZ możesz zmienić bezpłatnie dwa razy w roku [1]. Każda kolejna zmiana wiąże się z opłatą rzędu 80 zł.

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczyciela

Prawo polskie gwarantuje osobom do ukończenia 18 lat świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (art. 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). Niemniej jednak, jeśli któryś z rodziców noworodka jest ubezpieczony, to ma obowiązek zgłosić dziecko u swojego pracodawcy lub innego płatnika. Zgłoszenia należy dokonać przed ukończeniem przez dziecko pół roku przez wypełnienie i złożenie odpowiednich druków dla członków rodziny [1].

Becikowe – co to jest i komu przysługuje?

Zastanawiasz się, czy przysługuje Ci becikowe i ile wynosi? Becikowe otrzymuje rodzic noworodka bądź osoba będąca opiekunem prawnym dziecka, jeśli:

 • jest obywatelem Polski / mieszkającym w Polsce cudzoziemcem po spełnieniu specjalnych warunków,
 • dochód na osobę w rodzinie nie wynosi więcej niż 1 922 zł netto,
 • matka dziecka przynajmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu znajdowała się pod opieką medyczną (nie dotyczy to osób niebędących biologicznymi rodzicami) [2].

Becikowe za urodzenie dziecka wynosi 1000 zł. Aby je otrzymać, konieczne jest złożenie wniosku o becikowe w instytucji wyznaczonej przez gminę (np. urząd miasta lub gminy, ośrodek pomocy społecznej). O becikowe możesz się starać do ukończenia przez dziecko roku życia. Becikowe ‒ jakie dokumenty będą potrzebne? Przygotuj:

 • wniosek o becikowe,
 • dokument tożsamości, w przypadku cudzoziemców także kartę pobytu do wglądu,
 • zaświadczenie od lekarza lub położnej potwierdzające pozostawanie ciężarnej pod opieką medyczną,
 • oświadczenie, że nie otrzymało się wcześniej becikowego,
 • oświadczenie lub zaświadczenie o dochodzie na członka rodziny [2].

500 plus – do kiedy jest wypłacane?

Kolejne świadczenie na dziecko to 500 plus. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 lat, bez względu na dochody i liczbę dzieci w rodzinie. 500 plus w 2022 roku mogą otrzymać nie tylko rodzice dziecka, opiekun faktyczny lub prawny dziecka, w niektórych przypadkach dyrektorzy domu pomocy społecznej, ale także dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka itd. To duże zmiany w 500 plus od 2022 roku [3].

Zastanawiasz się od kiedy otrzymuje się 500 plus? Świadczenie to wynosi 500 zł miesięcznie i można z niego korzystać od urodzenia dziecka. Jego wysokość może być różna przy pierwszej i ostatniej wypłacie, bo jest przyznawane za część miesiąca, który przypada od dnia urodzenia dziecka albo do dnia 18 urodzin. Wniosek o 500 plus można złożyć osobiście w ZUS lub elektronicznie przez: platformę PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Kiedy złożyć wniosek o 500 plus po urodzeniu dziecka? Wniosek 500 plus powinno się złożyć w ciągu 3 miesięcy od urodzenia dziecka [3]. Informacje o tym, do kiedy składać wnioski 500 plus, znajdziesz na https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus.

Jakie pieniądze na dzieci można jeszcze otrzymać?

Pieniądze na dziecko można również otrzymać w ramach „Rodzinnego kapitału opiekuńczego”. Jest to nowe świadczenie, stanowiące element Polskiego Ładu. Świadczenie będzie przysługiwać na drugie i kolejne dziecko w wieku 12‒35 miesięcy. Rodzice mogą dzięki niemu otrzymać 12 000 zł wypłacane po 1000 zł miesięcznie przez 12 miesięcy lub po 500 zł przez 24 miesiące. Wypłatą tej ulgi na dziecko z „Nowego Ładu” zajmuje się ZUS. Wnioski można składać tylko online przez portal Emp@tia, PUE ZUS, bankowości elektronicznej [4].

Inne dodatki na dziecko, o jakie rodzice mogą się ubiegać, to m.in.:

 • zasiłek macierzyński zwany zasiłkiem rodzicielskim ‒ wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku, a za urlop rodzicielski po upływie określonych okresów wynosi 60% podstawy wymiaru zasiłku i przysługuje rodzicom objętym ubezpieczeniem chorobowym za czas, który odpowiada okresom urlopu macierzyńskiego albo urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub ojcowskiego [5],
 • zasiłek opiekuńczy ‒ wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku, przysługuje w razie konieczności zaopiekowania się chorą pociechą rodzicom, którzy mają ubezpieczenie chorobowe [6],
 • dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ‒ do 400 zł miesięcznie (ale nie więcej niż wysokość opłaty, którą ponoszą rodzice) [4].
 1. M. Samela-Gazda, A. Kochanek, P. Sawiec, Opieka medyczna dla dziecka, [online] https://www.mp.pl/pacjent/ciaza/porod/72212,opieka-medyczna-dla-dziecka (dostęp: 14.03.2022).
 2. Uzyskaj becikowe, Ministerstwo Cyfryzacji, [online] https://obywatel.gov.pl/pl/dzieci/becikowe-jak-dostac (dostęp: 14.03.2022).
 3. Pytania i odpowiedzi o rządowy program „Rodzina 500+”, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, [online] https://www.gov.pl/web/rodzina/odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania2 (dostęp: 14.03.2022).
 4. Od stycznia 2022 roku ważne zmiany dla rodzin, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, [online] https://www.gov.pl/web/rodzina/od-stycznia-2022-roku-wazne-zmiany-dla-rodzin (dostęp: 14.03.2022).
 5. Zasiłek macierzyński, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, [online] https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-macierzynski/komu-przysluguje (dostęp: 14.03.2022).
  Uzyskaj zasiłek opiekuńczy na opiekę nad chorym dzieckiem, [online] https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zasilek-opiekunczy-na-opieke-nad-chorym-dzieckiem (dostęp: 10.03.2022).

Olga Dąbska, dr nauk o zdrowiu

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Doktorat na Wydziale Nauk o Zdrowiu z zakresu geriatrii. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu geriatrii, promocji zdrowia i profilaktyki w czasopismach krajowych i zagranicznych. Opracowuje teksty do czołowych platform i serwisów internetowych o zdrowiu i zdrowym stylu życia. Jest też redaktorką w magazynie o stomatologii.

Kontakt: PPF „HASCO-LEK” S.A. ul. Żmigrodzka 242e, 51-131 Wrocław

Informacja o leku: tel. (+48 22) 742 00 22
informacjaoleku@hasco-lek.pl

Korzystanie z serwisu nie zastępuje diagnozy lekarza czy konsultacji farmaceuty, zaleceń lekarza, czy farmaceuty co do przyjmowania leków, a także treści ulotki i Charakterystyki Produktu Leczniczego. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby opublikowane opracowania były najwyższej jakości i odpowiadały potrzebom czytelników, a również były zgodne z obowiązującymi przepisami i wytycznymi. Nie ponosimy odpowiedzialności za własne decyzje użytkowników, mogące mieć wpływ na ich zdrowie, prowadzoną działalność gospodarczą lub zawodową.