Problem z alkoholem wśród młodych mam

alkohol i macierzyństwo

Alkoholizm w Polsce pozostaje realnym problemem, jednak rzadko myślimy o tym, że może on dotykać również młodych mam. W takim przypadku konsekwencje problemu z alkoholem mogą być bardzo poważne, dlatego też jest szczególnie ważne, aby jak najszybciej wesprzeć młodą mamę.

Co to jest alkoholizm i jakie są jego przyczyny?

Alkoholizm w Polsce jest poważnym problemem, jednak jeśli chodzi o statystyki, nie znajdujemy się w czołówce krajów świata [1]. Z drugiej strony kultura picia w naszym kraju służy ryzykownemu piciu oraz regularnemu nadużywaniu alkoholu, które również mogą stać się problemem z alkoholem. Amerykańskie Towarzystwo Lekarskie określa alkoholizm jako „chorobę charakteryzującą się istotnym upośledzeniem związanym bezpośrednio ze stałym i nadmiernym spożywaniem alkoholu. Upośledzenie to może mieć postać zaburzeń fizjologicznych, psychicznych lub społecznych” [2].

Przyczyny alkoholizmu są złożone. Przez wiele lat upatrywano ich w określonym materiale genetycznym czy uwarunkowaniach społecznych. Najnowsze koncepcje uzależnień mówią jednak o tym, że za każdym uzależnieniem stoi traumatyczne doświadczenie i równoczesny brak wsparcia społecznego [3].

Problem z alkoholem u młodych mam a depresja poporodowa

Badania przeprowadzone przez Irenę Tung i jej współpracowników [4] sugerują, że ryzyko nadużywania alkoholu w ciąży oraz po urodzeniu dziecka jest największe u nastoletnich matek. Możemy to wiązać z brakiem gotowości do podjęcia roli matki, jak również z ograniczoną ilością innych strategii radzenia sobie ze stresem.

Nadużywanie alkoholu w połogu jest zachowaniem bardzo mocno piętnowanym społecznie, dlatego trudno o rzetelną wiedzę na temat tego, jak dużej liczby osób może dotyczyć. Coraz częściej jednak słychać głosy, że problem z alkoholem u młodych mam może być połączony z depresją poporodową [5]. Jest to bardzo złożona kwestia, ponieważ z jednej strony depresja może być czynnikiem sięgnięcia po alkohol, a z drugiej nadużywanie alkoholu utrudnia leczenie depresji. Szybkie interwencje alkoholowe mogą być czynnikiem skracającym czas trwania depresji poporodowej [5].

FAS: choroba dziecka, gdy matka pije w ciąży

Spożywanie alkoholu w ciąży jest kategorycznie zakazane. Nawet mała ilość alkoholu, która przedostanie się do płodu, może wywołać niepożądane skutki w rozwoju dziecka, na przykład rozwinięcie się u dziecka FAS – zespołu intoksykacji alkoholowej, który objawia się między innymi:

 • deformacją wyglądu ciała;
 • opóźnieniem w rozwoju;
 • trudnościami z regulacją emocji;
 • trudnościami w zdobywaniu umiejętności szkolnych;
 • deficytami poznawczymi [6].

Picie alkoholu podczas karmienia piersią ‒ czy zawsze jest złe?

Picie alkoholu podczas karmienia piersią to bardziej złożona kwestia. Choć kiedyś uważano, że alkohol wzmaga laktację, a picie małych ilości alkoholu działa uspokajająco na dziecko karmione piersią, dzisiaj wiemy, że alkohol jest substancją, na którą niemowlę nie powinno być eksponowane.

Warto jednak wiedzieć, że zawartość procentowa alkoholu w pokarmie matki jest mniej więcej taka sama jak w danej chwili we krwi. Z tego powodu dopuszcza się okazjonalne spożywanie alkoholu przez matki karmiące, przy zachowaniu następujących warunków:

 • dziecko powinno być starsze niż 1 miesiąc (niektóre źródła podają 3 miesiące lub pół roku);
 • spożycie alkoholu powinno nastąpić bezpośrednio po nakarmieniu dziecka, żeby wydłużyć czas do kolejnego karmienia;
 • należy pić powoli i na pełny żołądek;
 • spożycie alkoholu powinno ograniczać się do 1‒2 drinków dziennie;
 • nie należy pić alkoholu codziennie [7].

Pamiętaj jednak, że choć okazjonalne spożywanie małych ilości alkoholu nie wpływa negatywnie na Twoje dziecko, to jego częste spożywanie może mieć poważne konsekwencje zdrowotne i społeczne nie tylko dla Ciebie, ale całej Twojej rodziny. Częste spożywanie alkoholu zmniejsza ilość produkowanego pokarmu i może utrudniać budowanie więzi z dzieckiem [8].

Konsekwencje alkoholizmu dla rodziny

Problemy z alkoholem u młodej mamy wywierają wpływ na całą rodzinę. Kobieta staje się mniej obecna, mniej responsywna na potrzeby dziecka, a w skrajnych przypadkach może je zaniedbywać lub doprowadzić do sytuacji, w których jego życie i zdrowie będzie zagrożone. Nadużywanie alkoholu we wczesnych tygodniach życia dziecka utrudnia nawiązywanie więzi z dzieckiem bądź prowadzi do wykształcenia się u niego pozabezpiecznego stylu przywiązania, co wpływa na całe późniejsze życie. Jeżeli nie ma innej osoby dorosłej, która w tym czasie opiekuje się dzieckiem, taka sytuacja jest dla niego równoznaczna z traumą wczesnodziecięcą.

Równocześnie dobrze jest pamiętać, że problem z alkoholem najczęściej jest skutkiem różnych trudności, przez które przechodzi matka, a picie jest dla niej sposobem na przetrwanie. Dlatego tak ważne jest wsparcie i podjęcie odpowiednich interwencji, które zaopiekować się kobietą, która znajduje się w trudnej sytuacji. Jeśli widzisz u siebie problem z alkoholem, nie wahaj się szukać pomocy u psychologa. Jeżeli problem ten dotyczy bliskiej Ci osoby, staraj się wspierać ją w nieoceniający sposób, równocześnie zachęcając do podjęcia profesjonalnego wsparcia. Każda Twoja forma pomocy, również wsparcie w opiece nad dzieckiem albo w obowiązkach domowych, może pomóc mamie, która ma problemy z alkoholem, w odzyskaniu równowagi.

 1. P. Szczepanski, Alcoholism by Country Statistics, [online] https://www.abbeycarefoundation.com/alcohol/alcoholism-by-country-statistics/ (dostęp: 11.03.2022).
 2. M. Wnuk, J.T. Marcinkowski, Alkoholizm – przegląd koncepcji oraz metod leczenia, „Hygeia Public Health” 2012, 47(1), s. 49–55, [online] http://www.h-ph.pl/pdf/hyg-2012/hyg-2012-1-049.pdf (dostęp: 10.03.2022).
 3. G. Mate, Addiction: Childhood Trauma, Stress and the Biology of Addiction, „Journal of Restorative Medicine” 2012, Vol 1, No 1, [online] https://doi.org/10.14200/jrm.2012.1.1005 (dostęp: 10.03.2022).
 4. I. Tung i wsp., Alcohol Use Trajectories Before and After Pregnancy Among Adolescent and Young Adult Mothers, „Alcoholism: Clinical and Experimental Research” 2020, 44(8), s. 1675–1685, [online] https://doi.org/10.1111/acer.14394, (dostęp: 10.03.2020).
 5. G. Wilton, D.P. Moberg, M. Fleming, The Effect of Brief Alcohol Intervention on Postpartum Depression, „MCN, The American Journal of Maternal/Child Nursing” 2009, 34(5), s. 297–302, [online] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2743918/ (dostęp: 11.03.2022).
 6. C. Cramer, R. Davidhizar, Review : FAS/FAE: impact on children, „Journal of Child Health Care” 1999, 3(3), s. 31–34, [online] https://doi.org/10.1177/136749359900300306 (dostęp: 11.03.2022).
 7. T. Sioda, Karmienie piersią i alkohol, „Pediatria Polska” 2010, 85(1), s. 62‒71, [online] https://doi.org/10.1016/S0031-3939(10)70056-1 (dostęp: 10.03.2022).
 8. A. Aleksandrowicz, Karmienie piersią i alkohol, [online] https://www.hafija.pl/2013/08/karmienie-piersia-i-alkohol.html (dostęp: 10.03.2022).

Dorota Blumczyńska, psycholog

Absolwentka SWPS, Studium Terapii Rodzin i licznych kursów z Rodzicielstwa Bliskości. Aktualnie uczęszcza do szkoły terapii systemowej (WTTS). Pracuje z rodzicami, rodzinami oraz nastolatkami, specjalistami pracującymi z dziećmi i placówkami edukacyjnymi. Współtworzy projekty Rodzicielstwo Blisko oraz Specjaliści Dzieciom. Jest autorką wielu psychologicznych tekstów eksperckich. Jest też organizatorką pierwszej polskiej konferencji Rodzicielstwo przez Zabawę i facylitatorką tego nurtu w Polsce. Prowadzi własnego bloga. Prywatnie jest mamą dwójki dzieci.

Kontakt: PPF „HASCO-LEK” S.A. ul. Żmigrodzka 242e, 51-131 Wrocław

Informacja o leku: tel. (+48 22) 742 00 22
informacjaoleku@hasco-lek.pl

Korzystanie z serwisu nie zastępuje diagnozy lekarza czy konsultacji farmaceuty, zaleceń lekarza, czy farmaceuty co do przyjmowania leków, a także treści ulotki i Charakterystyki Produktu Leczniczego. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby opublikowane opracowania były najwyższej jakości i odpowiadały potrzebom czytelników, a również były zgodne z obowiązującymi przepisami i wytycznymi. Nie ponosimy odpowiedzialności za własne decyzje użytkowników, mogące mieć wpływ na ich zdrowie, prowadzoną działalność gospodarczą lub zawodową.