Konflikt serologiczny – co to jest i czy jest niebezpieczny dla płodu?

konflikt serologiczny

Konflikt serologiczny to poważna patologia ciążowa. Jest konsekwencją reakcji układu odpornościowego matki, który produkuje przeciwciała przeciwko antygenom krwinkowym dziecka. Sprawdź, jakie mogą być skutki konfliktu serologicznego dla dziecka i w jaki sposób ograniczyć ryzyko ich wystąpienia.

Co to jest konflikt serologiczny?

Konflikt serologiczny inaczej nazywa się konfliktem matczyno-płodowym. Polega on na wytwarzaniu przez ciężarną przeciwciał skierowanych do antygenów, które nie są obecne na komórkach jej krwi, a występują na komórkach płodu odziedziczonych od ojca. W uproszczeniu konflikt serologiczny w ciąży to niezgodność antygenowa między matką i płodem. Przyszła matka może wytworzyć przeciwciała przeciwko każdemu antygenowi krwinkowemu dziecka [1]. Najczęściej jednak stwierdza się konflikt serologiczny, w którym ciężarna ma grupę Rh (-), a dziecko grupę Rh (+). Stosunkowo częsty jest konflikt serologiczny w grupach głównych (A, B, 0), gdy matka ma np. grupę krwi 0, a dziecko grupę krwi A, B lub AB. Konflikty serologiczne w zakresie innych układów antygenowych występują niezwykle rzadko [2].

konflikt serologiczny

Kryteria diagnostyczne konfliktu serologicznego matki z dzieckiem

Jednym z podstawowych badań przeprowadzanych na początku ciąży jest określenie grupy krwi i czynnika Rh u ciężarnej i ojca dziecka. Ich oznaczenie pozwala na wykrycie niezgodności i ocenę ryzyka konfliktu serologicznego. Zgodnie ze standardami organizacyjnymi opieki okołoporodowej badania te wykonuje się do 10 tygodnia ciąży lub w chwili pierwszego zgłoszenia się do lekarza. Jednocześnie ciężarnej zleca się badanie sprawdzające obecność przeciwciał w surowicy krwi, które w przypadku ich stwierdzenia powtarza się w czasie trwania ciąży w 21–26 i 27–32 tygodniu ciąży. Kiedy stwierdzi się konflikt serologiczny, ciężarna zostaje objęta wzmożoną opieką na wypadek wystąpienia choroby hemolitycznej czy innych nieprawidłowości u płodu [3]. U każdej kobiety, u której wykryto przeciwciała odpornościowe w badaniach przeglądowych, należy ustalić ich swoistość, a następnie określić ich miano (stężenie). Okresową kontrolę miana wykonuje się co 4 tygodnie do 20 tygodnia ciąży, a następnie co 3 tygodnie. Wykonywane jest również badanie USG, a gdy jest to konieczne, monitorowanie z zastosowaniem USG Doppler [1].

Konflikt serologiczny – objawy i niepokoje z nim związane

Konflikt serologiczny to stan potencjalnie groźny dla zdrowia, a nawet życia. Wśród jego możliwych konsekwencji wymienia się:

 • chorobę hemolityczną płodu/noworodka,
 • niedokrwistość płodu i noworodka,
 • alloimmunologiczną małopłytkowość,
 • żółtaczkę noworodka,
 • obrzęk płodu,
 • alloimmunologiczną granulocytopenię noworodka [4].

W najcięższych postaciach konfliktu serologicznego może dojść do obumarcia wewnątrzmacicznego płodu [4].

Zastrzyk na konflikt serologiczny. Stosowanie immunoglobuliny

Zgodnie z zaleceniami Narodowego Centrum w profilaktyce konfliktu serologicznego matki z dzieckiem w zakresie antygenu D z układu Rh wskazane jest stosowanie immunoglobuliny anty-RhD. W czasie ciąży i po ciąży prowadzi się immunoprofilaktykę w określonych dawkach. Podanie anty-D nie jest potrzebne, jeśli dziecko jest RhD ujemne. Dodatkowo profilaktyka jest stosowana w sytuacjach, gdy wykonywane są u kobiet badania inwazyjne, a także w przypadku poronienia [5].

 1. M. Uhrynowska i wsp., Diagnostyka serologiczna i molekularna chorób płodu i noworodka, „Laboratorium Medyczne” 2019, nr 1, s. 20–27.
 2. Rodzaje konfliktu serologicznego, [online] http://konfliktserologiczny.pl/rodzaje-konfliktu-serologicznego-2/ (dostęp: 28.05.2022).
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz.U. 2018 poz. 1756).
 4. 6 poważnych konsekwencji konfliktu serologicznego, [online] http://konfliktserologiczny.pl/6-powaznych-konsekwencji-konfliktu-serologicznego/ (dostęp: 28.05.2022).
 5. M. Baczyńska-Strzecha, J. Kalinka, Profilaktyka śródciążowa i okołoporodowa konfliktu serologicznego, „Ginekologia i Perinatologia Praktyczna” 2018, t. 3, nr 2, s. 64–69.

Olga Dąbska, dr nauk o zdrowiu

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Doktorat na Wydziale Nauk o Zdrowiu z zakresu geriatrii. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu geriatrii, promocji zdrowia i profilaktyki w czasopismach krajowych i zagranicznych. Opracowuje teksty do czołowych platform i serwisów internetowych o zdrowiu i zdrowym stylu życia. Jest też redaktorką w magazynie o stomatologii.

Kontakt: PPF „HASCO-LEK” S.A. ul. Żmigrodzka 242e, 51-131 Wrocław

Informacja o leku: tel. (+48 22) 742 00 22
informacjaoleku@hasco-lek.pl

Korzystanie z serwisu nie zastępuje diagnozy lekarza czy konsultacji farmaceuty, zaleceń lekarza, czy farmaceuty co do przyjmowania leków, a także treści ulotki i Charakterystyki Produktu Leczniczego. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby opublikowane opracowania były najwyższej jakości i odpowiadały potrzebom czytelników, a również były zgodne z obowiązującymi przepisami i wytycznymi. Nie ponosimy odpowiedzialności za własne decyzje użytkowników, mogące mieć wpływ na ich zdrowie, prowadzoną działalność gospodarczą lub zawodową.