Ile trwa i komu przysługuje urlop tacierzyński?

urlop tacierzyński

Tata po urodzeniu dziecka ma prawo do opieki nad maluchem, jednocześnie będąc w stosunku pracy. Umożliwiają to uprawnienia takie jak urlop ojcowski oraz urlop rodzicielski, zwany potocznie urlopem tacierzyńskim.

Urlop ojcowski

Każdy ojciec ma prawo do wykorzystania 14 dni urlopu ojcowskiego tuż po urodzeniu dziecka, ale nie później niż do ukończenia przez nie 24 miesiąca życia. Urlop można podzielić urlop na dwie części, ale żadna z nich nie może być krótsza niż 7 dni.
Aby otrzymać taki urlop, należy złożyć wniosek o urlop ojcowski u pracodawcy. Warto pamiętać, aby nie było to później niż 7 dni przed jego planowanym rozpoczęciem.

Warto wiedzieć, że urlop ojcowski jest płatny. Tata dostaje 100% swojego wynagrodzenia, a urlop może wykorzystać w tym samym czasie, w którym mama przebywa na urlopie macierzyńskim, co na pewno będzie dla niej ogromnym wsparciem

Urlop tacierzyński

Urlop tacierzyński to potoczna nazwa dla urlopu rodzicielskiego, która powstała dlatego, że może z niego skorzystać również ojciec dziecka. Należy jednak pamiętać, że czas urlopu rodzicielskiego jest przeznaczony dla obydwojga rodziców do podziału według ich potrzeb. Urlop rodzicielski trwa 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka, a 34 tygodnie, gdy urodzą się bliźnięta lub więcej dzieci.

Żeby dostać urlop, trzeba oczywiście złożyć wniosek o urlop tacierzyński do pracodawcy, co trzeba zrobić 21 dni przed jego rozpoczęciem. Więcej o urlopie rodzicielskim dowiesz się w tym artykule.

Urlop okolicznościowy

Nie zapominajmy, że tacie z okazji urodzenia dziecka należą się również dwa dni urlopu okolicznościowego. Można go wykorzystać na dzień porodu, dzień zgłoszenia do urzędu lub jakiekolwiek inny dzień zbliżony do dnia urodzenia się dziecka.

Tacierzyński 2022 ‒ zmiany

Rok 2022 to zmiany dotyczące czasu trwania opieki nad dzieckiem, związane z unijną dyrektywą „Work-life Balance” (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 roku w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów).
Dyrektywa ta ma na celu osiągnięcie równości między kobietami i mężczyznami równości w życiu zawodowym oraz ułatwienie rodzicom łatwiejszego godzenia życia rodzinnego z zawodowym.
Jedną z najważniejszych kwestii wymagających przeniesienia do krajowego prawa pracy jest reguła minimum dwumiesięcznego urlopu dla każdego z rodziców. To duża zmiana. Warto dodać, że urlopu tego nie można przenieść na drugiego rodzica i można go wykorzystać do 8 roku życia dziecka.
Polska ma czas do 2 sierpnia 2022 na wdrożenie tych zmian.
Nie wiadomo jeszcze, na jakich zasadach będzie wtedy działało prawo do urlopu rodzicielskiego ‒ czy 8 tygodni będzie zawarte w 32 lub 34 dniach dotychczasowego urlopu, czy będzie on wydłużony o następne 4 tygodnie.

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Art. 1823 [Urlop ojcowski].
  2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Art. 1821a [Wymiar urlopu rodzicielskiego].
  3. P. Śmigielski, Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym ‒ dyrektywa „Work-life balance”, [online] https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/rownowaga-miedzy-zyciem-zawodowym-a-prywatnym-dyrektywa-work-life-balance (dostęp: 5.03.2022).

Katarzyna Lipińska, położna

Ukończyła studia położnicze na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Jest położną z dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym podczas pracy w przychodniach ginekologiczno-położniczych. Wspiera kobiety nie tylko w ramach wykonywanej pracy, ale również prywatnie. Zawodowo szczególnie bliski jest jej temat opieki przedporodowej, karmienia piersią i opieki nad noworodkami. Ukończyła kurs „Problemy w laktacji” i stale pogłębia wiedzę na temat karmienia piersią. Prywatnie jest mamą chłopców w wieku 5 i 8 lat.

Kontakt: PPF „HASCO-LEK” S.A. ul. Żmigrodzka 242e, 51-131 Wrocław

Informacja o leku: tel. (+48 22) 742 00 22
informacjaoleku@hasco-lek.pl

Korzystanie z serwisu nie zastępuje diagnozy lekarza czy konsultacji farmaceuty, zaleceń lekarza, czy farmaceuty co do przyjmowania leków, a także treści ulotki i Charakterystyki Produktu Leczniczego. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby opublikowane opracowania były najwyższej jakości i odpowiadały potrzebom czytelników, a również były zgodne z obowiązującymi przepisami i wytycznymi. Nie ponosimy odpowiedzialności za własne decyzje użytkowników, mogące mieć wpływ na ich zdrowie, prowadzoną działalność gospodarczą lub zawodową.