Co to jest skala Apgar? Za co są przyznawane punkty w skali Apgar i o czym nam mówią.

skala Apgar

Skala Apgar to narzędzie wykorzystywane do oceny stanu pourodzeniowego noworodków. Zostało opracowane przez Virginię Apgar, która była pierwszym profesorem anestezjologii. Ocena noworodka w skali Apgar po raz pierwszy została zaprezentowana w 1952 r. na międzynarodowym spotkaniu anestezjologów i już od dziesięcioleci jest powszechnie wykorzystywana w wielu krajach. Sprawdź, co ocenia skala Apgar i jak interpretować jej wyniki.

Skala Apgar – w której minucie i w jakich warunkach przeprowadza się badanie?

Skala Apgar jest narzędziem wykorzystywanym do standardowej oceny stanu noworodka. Powinna ona być wykonana w 1, 3, 5 i 10 minucie życia. W przypadku noworodków ocenionych nisko w 5 minucie życia może zostać powtórzona w odstępach 5-minutowych – w 10, 15 i 20 minucie [1]. Dziecko, które przyszło na świat o czasie, powinno być badane w pomieszczeniu, gdzie panuje cisza, a temperatura wynosi 23–25℃. Skala Apgar u wcześniaków jest ustalana na podstawie badania w inkubatorze [1].

Co się ocenia w skali Apgar?

Punkty w skali Apgar przydziela się za pięć podstawowych parametrów, których angielskie nazwy zostały wykorzystane do utworzenia nazwy skali:

  • A – Appearance (Skin color) – kolor skóry
  • P – Pulse – czynność serca, puls
  • G – Grimace (Reflex irritability) – reakcja na bodźce
  • A – Activity (Muscle tone) – napięcie mięśni
  • R – Respiration – oddychanie [1].

Tabela przedstawia dokładne informacje o skali Apgar [1].

skala Apgar

Skala Apgar a niedotlenienie

Mimo dostarczenia szeregu informacji na temat kondycji nowo narodzonego dziecka skala Apgar wykazuje subiektywności w ocenie potrzeby resuscytacji. Dokładnych informacji w tej kwestii dostarcza badanie gazometryczne, ocena równowagi kwasowo-zasadowej (pH), biochemicznych markerów niedotlenienia płodu (troponina I) z krwi pobranej z naczyń pępowinowych [2]. W razie potrzeby specjaliści korzystają z innych badań. Dokładne określenie tego stanu jest niezwykle ważne, bowiem mimo że niedotlenienie dotyczy średnio 2–6 na 1000 żywo urodzonych noworodków, to aż 15–25% z nich umiera, a u 25% stwierdza się trwałe uszkodzenia neurologiczne [3].

  1. M. Przedpełska-Winiarczyk, W. Kułak, Skala Apgar obecnie, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2011, t. 92, nr 1, s. 25–29.
  2. C. Rutter, Badanie noworodka po urodzeniu, [w:] V. Chapman, C. Charles (red.), Prowadzenie porodu, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, s. 90–103.
  3. B. Królak-Olejnik, Niedotlenienie okołoporodowe, „Forum Pediatrii Praktycznej” 2018, nr 11, (online) https://forumpediatrii.pl/artykul/niedotlenienie-okoloporodowe [dostęp: 12.08.2022].

Olga Dąbska, dr nauk o zdrowiu

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Doktorat na Wydziale Nauk o Zdrowiu z zakresu geriatrii. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu geriatrii, promocji zdrowia i profilaktyki w czasopismach krajowych i zagranicznych. Opracowuje teksty do czołowych platform i serwisów internetowych o zdrowiu i zdrowym stylu życia. Jest też redaktorką w magazynie o stomatologii.

Kontakt: PPF „HASCO-LEK” S.A. ul. Żmigrodzka 242e, 51-131 Wrocław

Informacja o leku: tel. (+48 22) 742 00 22
informacjaoleku@hasco-lek.pl

Korzystanie z serwisu nie zastępuje diagnozy lekarza czy konsultacji farmaceuty, zaleceń lekarza, czy farmaceuty co do przyjmowania leków, a także treści ulotki i Charakterystyki Produktu Leczniczego. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby opublikowane opracowania były najwyższej jakości i odpowiadały potrzebom czytelników, a również były zgodne z obowiązującymi przepisami i wytycznymi. Nie ponosimy odpowiedzialności za własne decyzje użytkowników, mogące mieć wpływ na ich zdrowie, prowadzoną działalność gospodarczą lub zawodową.