Co zrobić, żeby tak nie bolało – o bólu porodowym i naturalnych metodach radzenia sobie z nim

ból porodowy

Przyszłe mamy czują niezwykłą ekscytację przed przyjściem na świat ukochanego maleństwa. Zdecydowana większość kobiet oczekujących na rozwiązanie czuje pozytywne emocje, ale także niepokój, związany między innymi z lękiem przed bólem porodowym, o którym krążą legendy.

Na dodatek ocena poziomu wiedzy kobiet ciężarnych na temat podstawowych zagadnień związanych z porodem fizjologicznym nie pozostawia złudzeń. Przygotowanie teoretyczne kobiet do porodu jest na bardzo niskim poziomie, choć z kolejnymi porodami oraz wraz ze wzrostem wykształcenia przyszłych mam jest coraz lepiej. Okazuje się także, że uczestnictwo w zajęciach w szkole rodzenia nie ma wielkiego wpływu na poziom wiedzy pacjentek o porodzie, a zdecydowana większość kobiet ciężarnych korzysta z niesprawdzonych i nierzetelnych źródeł wiedzy, często niepotwierdzonych naukowo, np. forów internetowych czy grup dyskusyjnych kobiet ciężarnych. Kobiety ciężarne w dużej mierze mylą także pojęcia niefarmakologicznego i farmakologicznego łagodzenia bólu. [1]

A przecież ból porodowy to nie jest jakaś zemsta opatrzności na kobietach. Odgrywa on w porodzie ważną rolę, a na dodatek jest wiele metod na oswojenie lęku przed nim oraz jego złagodzenie. Przede wszystkim pomocne jest świadome przygotowanie się do cudu narodzin.

Czym są bóle porodowe?

Ból odczuwany w trakcie porodu jest efektem skurczów porodowych. Skurcze porodowe powodują skracanie i rozwieranie szyjki macicy, a także nasilanie się częstości i intensywności, czyli odpowiadają za postęp porodu. Kobieta czuje jednoczesny ból w podbrzuszu i okolicy krzyżowej, który po podaniu leków uspokajających lub spazmolitycznych nie ustępuje [2]. Jednym słowem skurcze porodowe są po to, aby Twoje maleństwo przyszło na świat, a zwiększają swoją siłę i częstotliwość, aby Twoje ciało przygotowało się na to. Można to żartobliwie porównać do zmiany biegów w samochodzie – ciężko ruszyć z biegu piątego, ale gdy ruszasz z pierwszego, powoli zwiększając obroty i zmieniając biegi na coraz wyższe, samochód jedzie coraz szybciej i jest w stanie znieść to obciążenie!

Naturalne metody łagodzenia bólu porodowego

Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego to po prostu metody naturalne, w których nie stosuje się żadnych środków medycznych.

Najważniejsza jest zmiana sposobu myślenia: z myślenia o sobie na myślenie o dziecku.

Naturalne metody łagodzenia bólu porodowego mają kilka cech wspólnych:

  • nie mają długotrwałego negatywnego wpływu na matkę i dziecko,
  • działają tylko w chwili ich stosowania,
  • nie wymagają skomplikowanej aparatury,
  • kobieta jest przytomna i zdolna do współpracy z położną,
  • nie zakłócają kontaktu matki z dzieckiem po porodzie [3]

Relaksacja, czyli trening autogenny

Ważnym elementem przygotowania psychofizycznego do porodu jest trening autogenny, czyli relaksacja. Skuteczność treningu autogennego jest uzależniona od wykonywania ćwiczeń systematycznie, co najmniej 2‒3 razy w tygodniu. Zaleca się także, aby naukę relaksacji rozpocząć możliwie jak najwcześniej. Jedną z najbardziej popularnych technik jest trening autogenny Schultza, który jest połączeniem elementów jogi, medytacji i autohipnozy. Polega na osiągnięciu stopnia całkowitego odprężenia poprzez regularne ćwiczenia napinania i rozluźniania mięśni, stabilizacji oddechu i rytmu serca poprzez wdechy i wydechy, skupianie się na bezpieczeństwie, myśleniu pozytywnym oraz wyciszeniu.

Drugą z bardziej popularnych technik jest relaksacja Jacobsona. Jest ona ograniczona tylko do wybranych grup mięśniowych, ich naprzemiennego napinania i rozluźniania. W ten sposób przechodzi się przez kolejne partie ciała [4]. Najistotniejsze elementy relaksacji to świadome oddychanie oraz umiejętność świadomego rozluźniania ciała.

Oddychanie podczas porodu

Ważną częścią zajęć w szkołach rodzenia są techniki oddechowe, których ostatecznym celem jest pomoc w porodzie, złagodzenie bólu porodowego, dotlenione dziecko i sukcesywne parcie. Tak jak w przypadku technik relaksacyjnych, niezwykle ważny jest systematyczny trening oddechowy. Brak oddechu podczas skurczu (wstrzymywanie go przez rodzącą) powoduje wzmożone napięcie mięśniowe, co z kolei wzmaga ból. Tu nieoceniona jest pomoc osoby towarzyszącej przy porodzie, która będzie Ci przypominać o oddychaniu w trakcie skurczu.

Kobiety w sposób naturalny oddychają torem piersiowym, przez co do organizmu zostaje dostarczone ok. 500 ml tlenu. Jednak w trakcie porodu, w związku z dużym wysiłkiem, zapotrzebowanie organizmu na tlen zwiększa się nawet kilkukrotnie. Dlatego w szkołach rodzenia kobiety są uczone oddychania torem brzusznym (przeponą), co pozwala dostarczyć 1500–2000 ml tlenu. Ten typ oddychania jest niezbędny nie tylko kobietom w trakcie porodu, ale także śpiewakom operowym dla prawidłowej emisji głosu, czy sportowcom w związku z wysiłkiem fizycznym.

Podstawowym ćwiczeniem nauki oddechu torem brzusznym jest powolne, równomierne oddychanie, wpuszczanie nosem powietrza poniżej klatki piersiowej aż do przepony i jego powolne wypuszczanie.

Gdy oddychamy prawidłowo, ciało się rozluźnia, zaangażowana w oddychanie przepona sprawia, że narządy wewnętrzne są masowane, lepiej ukrwione i dotlenione. Rodząca skupiona na oddechu jest spokojniejsza, lepiej skoncentrowana i łatwiej jej odpoczywać w przerwie między skurczami [5].

Pozycja porodowa

Pozycja, jaką przyjmuje kobieta rodząca, także jest nie bez znaczenia. W pierwszej fazie porodu, w czasie rozwierania, zwykle kobiety są aktywne. Chodzą pomiędzy skurczami, a w skurczu w pozycji pionowej opierają się o partnera lub inną podporę (np. drabinkę, jeśli jest na sali porodowej). Podparcie o inną podporę pozwala partnerowi na wykonywanie masażu pleców, który łagodzi ból. Pozycja pionowa sprzyja rozwieraniu się szyjki macicy, bowiem główka dziecka skierowana w dół napiera na szyjkę, pomagając w jej rozwieraniu (zgodnie z prawem ciążenia). Wśród najlepszych pozycji do porodu wymienia się: pozycję kuczną, siedząca i klęczącą [5].

Inne metody łagodzenia bólu

Do niefarmakologicznych metod radzenia sobie z bólem należą: poród w wodzie i immersja wodna (czyli po prostu przebywanie w wannie lub pod prysznicem w czasie pierwszego okresu porodu), masaż, w tym masaż odcinka lędźwiowo krzyżowego, TENS (stymulacja elektryczna nerwów), hipnoza, muzykoterapia, aromaterapia, akupunktura, biofeedback, śródskórne lub podskórne podawanie sterylnej wody [4],[6].

Podsumowanie

Warto poradzić sobie z bólem porodowym – dla siebie i dla dziecka. Najlepiej spróbować to robić w jak najbardziej naturalny sposób. Naturalne metody nie są obciążone skutkami ubocznymi ani dla mamy, ani dla dziecka. Dlatego dobrze jest zapoznać się z technikami łagodzącymi przebieg porodu w jak najwcześniejszym okresie ciąży, poczytać o ich wpływie zarówno na mamę jak i na malucha, a także stosować regularne treningi, aby przygotować ciało i umysł do cudu narodzin.

[1] M. Gałązka i wsp., Ocena wiedzy kobiet ciężarnych na temat porodu oraz metod łagodzenia bólu porodowego, Poznań 2019, [online] https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/256888/sienko-hans_et-al_ocena_wiedzy_kobiet_ciezarnych_na_temat_porodu_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y (dostęp: 09.04.2022).

[2] Rekomendacje zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące opieki okołoporodowej i prowadzenia porodu, „Ginekologia Polska” 2009, https://journals.viamedica.pl/ginekologia_polska/article/download/46595/33382 (dostęp: 09.04.2022).

[3] U. Kubicka-Kraszyńska, A. Otffinowska, J. Pietrusiewicz, O bólu porodowym i metodach jego łagodzenia, Fundacja Rodzić Po Ludzku, [online] https://docplayer.pl/4557006-O-bolu-porodowym-i-metodach-jego-lagodzenia.html (dostęp: 09.04.2022).

[4] N. Smolarek i wsp., Alternatywne sposoby łagodzenia bólu porodowego, [online] http://przeglad.amp.edu.pl/uploads/2016/1/74_1_46_2016.pdf (dostęp: 09.04.2022).

[5] J. Balaskas, Poród aktywny, [online] https://niezbednikkobiety.files.wordpress.com/2014/11/balaskas-porod-aktywny-max_dpi.pdf (dostęp: 09.04.2022).

[6] R. Chutkowski, B. Wódarski, M. Malec-Milewska, Metody i organizacja analgezji porodu – doświadczenia własne, https://bolczasopismo.pl/api/files/view/52033.pdf (dostęp: 09.04.2022).

Anna Andrzejewska – socjolog, specjalista ds. problemów rodziny

Absolwentka Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, a także doradca laktacyjny. Od ponad 20 lat zajmuje się problematyką rodzinną i małżeńską, prawami rodziny i dziecka oraz zdrowiem prokreacyjnym. Współautorka i autorka wielu publikacji z zakresu tematyki rodzinnej. Przez kilkanaście lat prowadziła prywatną szkołę rodzenia i współpracowała z Międzyleskim Szpitalem Specjalistycznym w Warszawie jako doradca laktacyjny. Jako Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny uczestniczyła w pracach mających na celu podniesienie standardów opieki okołoporodowej. Prywatnie, mama czwórki dzieci.

Kontakt: PPF „HASCO-LEK” S.A. ul. Żmigrodzka 242e, 51-131 Wrocław

Informacja o leku: tel. (+48 22) 742 00 22
informacjaoleku@hasco-lek.pl

Korzystanie z serwisu nie zastępuje diagnozy lekarza czy konsultacji farmaceuty, zaleceń lekarza, czy farmaceuty co do przyjmowania leków, a także treści ulotki i Charakterystyki Produktu Leczniczego. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby opublikowane opracowania były najwyższej jakości i odpowiadały potrzebom czytelników, a również były zgodne z obowiązującymi przepisami i wytycznymi. Nie ponosimy odpowiedzialności za własne decyzje użytkowników, mogące mieć wpływ na ich zdrowie, prowadzoną działalność gospodarczą lub zawodową.