Badanie KTG – jak wygląda i jakich informacji dostarcza?

badanie KTG

Badanie KTG wykorzystywane jest w położnictwie. W prawidłowo przebiegającej ciąży przeprowadza się je po 40 tygodniu i podczas porodu. Dostarcza informacji o czynności serca płodu i skurczach macicy, by w razie pojawienia się nieprawidłowości jak najszybciej zareagować. Sprawdź, na czym polega badanie KTG i jakie są wskazania do wykonania go na wcześniejszym etapie ciąży.

Co to jest badanie KTG w ciąży?

Jedną z podstawowych metod nadzoru biofizycznego dobrostanu płodu jest analiza kardiotokograficzna zapisu jego tętna. Kardiotokografia, znana też jako badanie KTG, jest metodą z wyboru służącą do monitorowania tego parametru. Rejestracja czynności serca płodu to tzw. rejestracja FHR (z ang. Fetal Heart Rate). Dokonuje się jej za pomocą przetwornika ultradźwięków. W opisie badania KTG zostaje również przedstawiona rejestracja skurczów macicy, którą przeprowadza czujnik tokografu (tokodynamometr) zamieniający siłę skurczu w impuls elektryczny [1].

Badanie KTG – od którego tygodnia ciąży się je wykonuje?

Zastanawiasz się, kiedy przeprowadza się badanie KTG w ciąży? Zgodnie ze standardami organizacyjnymi opieki okołoporodowej przedstawionymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia badanie KTG wykonuje się niezwłocznie po 40 tygodniu ciąży. Podczas wizyty lekarz przeprowadza też badanie USG. Przy prawidłowym wyniku KTG i USG oraz przy prawidłowym odczuwaniu ruchów płodu przyszła mama powinna się zgłosić na kolejne badanie KTG i USG za 7 dni. Jeśli badanie KTG w ciąży okaże się niepomyślne, dalsze postępowanie jest indywidualnie określane przez lekarza [2].

Nie zaleca się wykonywania badania KTG na wcześniejszym etapie ciąży o dotychczasowym prawidłowym przebiegu, u kobiet, które nie były hospitalizowane i nie przekroczyły terminu porodu. Oznacza to, że w ciąży o fizjologicznym przebiegu, gdzie nie obserwuje się niepokojących zmian aktywności ruchowej płodu, nie ma konieczności monitorowania kardiotokograficznego [3].

Jakie są wskazania do badania KTG przed porodem? Wykonywanie zapisu KTG przed 40 tygodniem ciąży odbywa się m.in. w przypadku:

 • zmiany charakteru ruchów płodu – ich zaniku, znacznego osłabienia lub gwałtownego nasilenia,
 • ciąży powikłanej, która może negatywnie wpływać na stan dziecka,
 • ciąży bliźniaczej,
 • ciąży u kobiet hospitalizowanych, gdy są nieprawidłowe ruchy płodu, występuje nadciśnienie tętnicze, zespół ograniczenia wzrastania płodu i inne stany, które mogą doprowadzić do niewydolności łożyska i niedotlenienia płodu [3].

Badanie KTG w czasie porodu. Czy wykonuje się u każdej ciężarnej?

W przypadku kobiet rodzących, u których podczas ciąży nie stwierdzono nieprawidłowości, badanie KTG wykonuje się po przyjęciu do szpitala lub na blok porodowy. Po co przeprowadza się badanie KTG? Stanowi ono profilaktykę kwasicy płodu i niedotlenienia wewnątrzmacicznego, a tym samym jest pomocne w podjęciu decyzji w kwestii sposobu prowadzenia porodu [3]. Część kobiet jest monitorowana przez cały czas porodu. Taki stały nadzór jest prowadzony w przypadku:

 • nieprawidłowego zapisu badania KTG przy przyjęciu do szpitala lub bloku porodowego,
 • ciąż powikłanych,
 • odpływania zielonego płynu owodniowego,
 • ciąż bliźniaczych,
 • stymulacji czynności skurczowej,
 • zastosowania znieczulenia zewnątrzoponowego [4].

Badanie KTG – ile trwa i jak wygląda?

Badanie KTG wykonuje się w warunkach zapewnionego spokoju, w wygodnej, leżącej pozycji na lewym boku, z umieszczeniem czujników na wysokości dna macicy, w linii środkowej ciała. Na ekranie połączonym z czujnikami pojawia się zapis, który jest zazwyczaj na bieżąco drukowany. Badanie trwa co najmniej 20 minut [1, 3].

Badanie KTG – co pokazuje?

Badanie KTG dostarcza informacji o tym, czy płód żyje i jaki jest stan jego dotlenienia oraz jak szybko bije serce dziecka. Normą jest 110–150 uderzeń na minutę. Wartości >150 uderzeń to tachykardia, a <110 to bradykardia. Do tachykardii mogą doprowadzić m.in. infekcje wewnątrzmaciczne i choroby infekcyjne mamy. Do bradykardii zaś niedotlenienie płodu. Badanie KTG dostarcza też danych o oscylacji – wahaniach częstotliwości akcji serca. Normą jest 6–25 uderzeń na minutę [1].

 1. J. Sadek, Kardiotokografia – KTG, [online] https://docplayer.pl/6317566-Kardiotokografia-ktg.html (dostęp: 28.05.2022).
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz.U. 2018 poz. 1756).
 3. Stanowisko Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie zastosowania kardiotokografii w położnictwie, „Ginekologia Polska” 2014, nr 85, s. 713–716.
 4. S. Rychlewicz, G. Bączek, P. Węgrzyn, Wskazania do prowadzenia ciągłego monitoringu kardiotokograficznego w trakcie porodu według PTG, NICE, FIGO, ACOG, RANZOG – próba analizy porównawczej, „Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu” 2019, t. 4, nr 61, s. 352–356.

Olga Dąbska, dr nauk o zdrowiu

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Doktorat na Wydziale Nauk o Zdrowiu z zakresu geriatrii. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu geriatrii, promocji zdrowia i profilaktyki w czasopismach krajowych i zagranicznych. Opracowuje teksty do czołowych platform i serwisów internetowych o zdrowiu i zdrowym stylu życia. Jest też redaktorką w magazynie o stomatologii.

Kontakt: PPF „HASCO-LEK” S.A. ul. Żmigrodzka 242e, 51-131 Wrocław

Informacja o leku: tel. (+48 22) 742 00 22
informacjaoleku@hasco-lek.pl

Korzystanie z serwisu nie zastępuje diagnozy lekarza czy konsultacji farmaceuty, zaleceń lekarza, czy farmaceuty co do przyjmowania leków, a także treści ulotki i Charakterystyki Produktu Leczniczego. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby opublikowane opracowania były najwyższej jakości i odpowiadały potrzebom czytelników, a również były zgodne z obowiązującymi przepisami i wytycznymi. Nie ponosimy odpowiedzialności za własne decyzje użytkowników, mogące mieć wpływ na ich zdrowie, prowadzoną działalność gospodarczą lub zawodową.